Lopend Onderzoek

De zorg rondom het opsporen van (te) kleine baby’s

Aanmelden voor dit onderzoek

Waar staat de afkorting PRECISE voor?

PRECISE staat voor: PeRspectives, Experiences and Considerations In ScrEening for fetal growth restriction.

Wat onderzoeken we?

We doen onderzoek naar de ervaringen van (pas bevallen) moeders waarbij tijdens de zwangerschap werd verwacht dat de baby aan de kleine kant was en/of dat de baby qua groei afboog van de eigen lijn op de groeicurve. Het maakt niet uit of de baby na de geboorte te klein was of dat er sprake was van vals alarm. Momenteel zoeken we vooral vrouwen waarbij na de geboorte bleek dat de baby niet te klein was en er dus sprake was van vals alarm.

Wat is een ‘kleine baby’?

Met een ‘kleine baby’ bedoelen we een foetus (baby in de buik) die volgens de echo bij de groep van 10% kleinste baby’s zat. Dit wordt ook wel ‘onder de 10e percentiel’ of ‘<p10’ genoemd. Deze schatting is gemaakt met een echo in het derde trimester van de zwangerschap.

Wat is een ‘afbuiging van de groeicurve’?

Met een ‘afbuiging van de eigen lijn op de groeicurve’ bedoelen we een foetus (baby in de buik) die volgende de echo meer dan 20 percentiel punten lager zat dan de echo daarvoor. Bijvoorbeeld, eerst zat de baby op de ‘p60’ en bij de echo daarna op de ‘p40’ of lager. Of eerst op de ‘p28’ en daarna op de ‘p5’. De verloskundige of echoscopist heeft aangegeven dat er daarom volgens de echo sprake was van een ‘afbuiging van de groei van de foetus’ en heeft je mogelijk verwezen voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis of echopraktijk. Deze schatting is gemaakt met een echo in het derde trimester van de zwangerschap.

Wat is het doel van het onderzoek?

Door te leren van de ervaringen van vrouwen en zorgverleners hopen wij uiteindelijk dat de verloskundige zorg rondom het opsporen van (te) kleine baby’s verbeterd kan worden.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Het voordeel van groei-echo’s is dat kleine baby’s die worden opgespoord goed in de gaten gehouden kunnen worden, zodat ze zo gezond mogelijk ter wereld komen. Een nadeel van deze groei-echo’s is, dat dit traject extra zorgen voor de ouders met zich mee kan brengen. In ons onderzoek willen we graag meer leren over ervaringen van ouders toen er tijdens de zwangerschap een (te) kleine baby werd vermoed. Hoe kijken ouders daarop terug? Daarnaast vinden we het belangrijk om te weten wat goed ging in de zorg en wat beter kan.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit één-op-één interviews van ongeveer 30-45 minuten.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovenda Mariëlle van Roekel. Zij is verloskundige en onderzoeker van de afdeling Verloskundige Wetenschap Amsterdam UMC. De hoofdonderzoeker is Dr. J. Henrichs.

Wie kan er meedoen?

Je kan meedoen als:

  • Je in ieder geval tot 28 weken zwangerschap bij de verloskundige onder controle was.
  • Er bij jou:
    • OF na 28 weken zwangerschap een kleine baby (<P10) werd verwacht na echo onderzoek.
    • OF er sprake was van “afbuigende groei” van de baby. Dus dat de baby niet de “eigen lijn” op de groeicurve volgde en je daarom bijvoorbeeld naar de gynaecoloog bent verwezen of voor extra controles in een echocentrum.
  • Je maximaal een jaar geleden bent bevallen van deze baby.
    We zijn bijna klaar met de interviews. Momenteel zoeken we vooral vrouwen waarbij na de geboorte bleek dat de baby niet klein was en er dus sprake was van vals alarm.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit een één-op-één interview van ongeveer 30-45 minuten. Dit kan online, thuis of op een andere rustige plek naar voorkeur. Na het interview wordt de opname van het interview in tekst omgezet en geanonimiseerd. Daarna wordt de opname verwijderd. Na afronding van het interview ontvangen de deelnemers als dank een cadeaubon ter waarde van €25.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Hoewel we bijna voldoende moeders hebben gevonden, zijn we op dit moment nog op zoek naar deelnemers die mee willen doen aan een interview. Werd jouw baby klein geschat, maar bleek dit uiteindelijk niet het geval? Neem contact op via de rode knop!

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Het onderzoek heeft nog geen resultaten. We verwachten eind 2024 de resultaten te hebben en een artikel hierover te publiceren. Natuurlijk informeren we alle deelnemers over de resultaten.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De onderzoeker en contactpersoon voor PRECISE studie is Mariëlle van Roekel. Je kunt haar vragen stellen over deelname aan het onderzoek, of vragen over het onderzoek zelf. Ze is te bereiken via e-mail m.vanroekel@amsterdamumc.nl

Wil je meer informatie of meedoen?

Laat je contactgegevens achter via de knop en ontvang meer informatie.