Lopend Onderzoek

De PREDUP studie

Aanmelden voor dit onderzoek

Waar staat de afkorting PREDUP voor?

PREDUP is een afkorting van woorden in de titel: ‘PREvalence and Determinants of healthcare Utilisation among dutch Postpartum women’. Dit betekent dat het onderzoek kijkt naar hoe vaak vrouwen zorg gebruiken na de bevalling in Nederland, en wat de redenen hiervoor zijn.

Wat betekent postpartum?

Postpartum staat voor de periode na de bevalling tot ongeveer 6 weken.

Wat onderzoeken we?

Het onderzoek gaat over welke gezondheidsproblemen er zijn en welke zorgverleners moeders hebben bezocht in het eerste jaar na de bevalling voor hun (eventuele) gezondheidsklachten. De moeders zijn tussen 1 en 2,5 jaar geleden bevallen en worden nu gevraagd om terug te kijken op het eerste jaar na de geboorte.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van ons onderzoek is om de gezondheid en het welzijn van vrouwen na de bevalling te verbeteren door een dieper inzicht te krijgen in de gezondheidsproblemen, in bezochte zorgverleners en de algehele gezondheid van jonge moeders. Hierdoor kunnen we beter begrijpen welke hulp moeders nodig hebben om goed te herstellen na een zwangerschap.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Uit internationaal onderzoek weten we dat veel vrouwen blijvende of zelfs nieuwe klachten krijgen na de postpartum periode, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid of bekkenpijn. Op dit moment is het onbekend hoeveel van deze klachten voorkomen in Nederland en of vrouwen zelf hulp zoeken bij een zorgverlener bij problemen na de bevalling. Daarnaast proberen we te achterhalen waarom vrouwen juist wel of niet naar een zorgverlener toe gaan. Door hier inzicht in te krijgen, kunnen we de zorg na de bevalling verbeteren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit 1 vragenlijst

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg UMCG van Groningen UMC, in samenwerking met Verloskunde Academie Amsterdam-Groningen en de afdeling Verloskunde en Wetenschap van Amsterdam UMC.

De hoofdonderzoekers zijn Annemarie Bardelmeijer en Dr. E. (Esther) Feijen-de Jong, in samenwerking met Dr. J. (Janneke) Gitsels en Dr. C. (Corine) Verhoeven.

Wie kunnen er meedoen?

Je kunt meedoen als je tussen de 12 en 30 maanden (tussen 1 en 2,5 jaar) geleden bevallen bent van je laatste kind.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Het onderzoek is een eenmalige vragenlijst die ongeveer 10-15 minuten duurt. Het onderzoek is anoniem en kan op de computer of telefoon worden ingevuld, middels een websitelink.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Het onderzoek is net gestart in maart en hopen binnen 1 maand voldoende deelnemers te hebben. De resultaten zullen in het najaar bekend zijn.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Het onderzoek heeft op dit moment nog geen resultaten. In het najaar 2024 is het artikel geschreven, wat hopelijk leidt tot een publicatie, zodat de resultaten openbaar te zien zijn.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

De hoofdonderzoeker en contactpersoon voor dit onderzoek is Annemarie Bardelmeijer. Je kunt haar vragen stellen over deelname aan het onderzoek, of vragen over het onderzoek zelf via a.l.de.jong-bardelmeijer@umcg.nl. Annemarie is eerstelijns verloskundige en echoscopist. Daarnaast is ze op dit moment aan het einde van haar master opleiding tot klinisch epidemioloog aan de Universiteit van Amsterdam.

Wil je meedoen?

Wil je deelnemen aan dit onderzoek, klik dan op deze link: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2rtiRkPd7VrSqAm