30 juni 2022.

Nieuwe website Childbirth Network: alleen samen kunnen we de geboortezorg naar een hoger niveau tillen

Binnen Childbirth Network versterken onderzoekers, onderwijs en praktijk elkaar. Nu is er ook een website van het populair-wetenschappelijke platform, met een schat aan informatie over onderzoek rond zwangerschap en geboorte. Evidence based, in begrijpelijke taal en voor iedereen toegankelijk.

Initiatiefnemer professor Corine Verhoeven en projectmedewerker Sanne van Gaalen zijn trots op de lancering van de website. Childbirth Network is een initiatief van de afdeling Verloskundige Wetenschap (Midwifery Science) en de Verloskunde Academie (AVAG) in Amsterdam en Groningen. Het bestaat al sinds 2016, maar een passend online medium was er nog niet. “Op dit nieuwe platform komt alles samen”, zegt Verhoeven. “Hier bieden we betrouwbare en actuele informatie over verloskundig onderzoek, voor zwangere vrouwen en hun partners, voor zorgprofessionals, onderzoekers, studenten en docenten. Onder meer bedoeld om vrouwen te ondersteunen in alle keuzes die er rond zwangerschap en bevalling te maken zijn.”

Daarnaast moet het platform genoemde doelgroepen enthousiast maken voor verloskundig onderzoek. Op childbirthnetwork.nl kunnen ze lezen welke onderzoeken lopen, zich aanmelden voor deelname aan onderzoek of ideeën aandragen. “We brengen de informatie op een manier die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is”, vertelt Van Gaalen. “Bijvoorbeeld door mini-colleges, leuke interviews met onderzoekers en ervaringsverhalen van vrouwen. We zijn actief op de social media en organiseren (online) Baby Café’s. Zo proberen we alle doelgroepen te bereiken.”

Up-to-date blijven

In de drukte van de dagelijkse praktijk kan het voor zorgprofessionals lastig zijn om vakliteratuur bij te houden en up-to-date te blijven. Childbirth Network helpt daarbij, door wetenschappelijk onderzoek toegankelijk aan te bieden. Van Gaalen: “Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ben je altijd op de hoogte van de laatste inzichten. Wij schrijven het bovendien op een begrijpelijke manier op, want wetenschappelijke publicaties zijn best lastig te interpreteren. Met een gerust hart kun je ook cliënten naar onze site verwijzen voor evidence based informatie over zwangerschap en geboorte. De website is een levend medium, dus mocht je belangrijke onderwerpen missen, laat het ons dan vooral weten.”

Een ander doel van Childbirth Network is het voeden van onderzoek vanuit de praktijk. Volgens Verhoeven is dat ontzettend belangrijk. “We willen onderzoek doen dat ertoe doet. Ervaringen van zorgverleners, zwangere vrouwen en hun partners kunnen mooie onderzoeksvragen opleveren. Iedereen mag roepen waar hij tegenaan loopt, dan bekijken wij of het zinvol is om daar onderzoek naar te doen.” Een prachtig voorbeeld hiervan is de oproep #genoeggezwegen uit 2016, waarbij honderden vrouwen hun negatieve ervaringen met de geboortezorg deelden op social media. De afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC zag dit als iets waar ze van kon leren. Dit leidde tot het onderzoek Left Powerless, een kwalitatieve ‘social media content analyse’, en inmiddels tot breder onderzoek naar ervaringen van vrouwen met zorgverlening rond de bevalling.

Academische verloskundepraktijken

Annelotte Antheunissen werkt bij een van de academische verloskundepraktijken die bij Childbirth Network zijn aangesloten. Samen met haar collega’s van Verloskundigenpraktijk Kaag & Braassem werkt ze mee aan onderzoeken die binnen het netwerk lopen. Meestal betekent het dat ze cliënten in hun praktijk werven om deel te nemen. Antheunissen vindt het erg meevallen hoeveel extra tijd dat kost. Zelf volgt ze een master Evidence Based Practice, die gefinancierd wordt vanuit het Masterfonds van AVAG, en ziet ze vooral voordelen van wetenschappelijk onderzoek. “Het verbetert uiteindelijk de kwaliteit van de verloskundige zorg en ik vind het interessant om bij die onderzoeken betrokken te zijn.” Ze hoopt dat nog meer collega’s zich aanmelden bij het netwerk. Dan wordt het benodigde aantal deelnemers per onderzoek sneller behaald en is de ‘last’ per praktijk lager. “Je mag zelf aangeven aan welk onderzoek je mee wilt doen, meestal zijn de onderwerpen heel herkenbaar. Soms word je zelf geïnterviewd of vraagt de onderzoeker of je een vragenlijst wil invullen. Zo ben je betrokken bij actueel onderzoek op je vakgebied.”

Passie voor onderzoek

Een van de lopende onderzoeken binnen het netwerk is Voluit Zwanger, een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen. Het onderzoek wordt op de website van Childbirth Network uitgebreid toegelicht. Er is een voorlichtingsfilmpje en een formulier om je voor het onderzoek aan te melden. Lena Slot, psycholoog en gezondheidswetenschapper, is de onderzoeker van Voluit Zwanger. “De nieuwe website is een mooie plek waar ik mijn onderzoek kan presenteren”, zegt ze. “Zo’n overkoepelend platform was er nog niet. Zorgverleners kunnen cliënten naar de website verwijzen als ze meer willen weten over deelname aan een onderzoek, maar ook voor informatie over een bepaald thema, zoals somberheid tijdens de zwangerschap.”

Vol passie vertelt ze over het belang van wetenschappelijk onderzoek. “Zes tot tien procent van de zwangere vrouwen heeft last van depressieve klachten en dat heeft negatieve invloed op de ontwikkeluitkomsten van het kind en de zorguitkomsten van de moeder. Daarom is de studie Voluit Zwanger zo belangrijk. We onderzoeken hoe veerkracht samenhangt met deze zorguitkomsten en hoe we de veerkracht van vrouwen kunnen verbeteren.” Slot nodigt verloskundigen uit even op de site te kijken, want ‘we hebben nog mensen nodig!’.

Studenten en docenten

De initiatiefnemers van Childbirth Network hopen dat ook studenten en docenten de nieuwe website weten te vinden. Als het aan Roos van der Hoorn ligt gaat dat zeker gebeuren. De vierdejaars studente verloskunde vindt het super handig om voor opdrachten en presentaties gebruik te maken van informatie op de site. “Ik weet dat veel studenten het moeilijk vinden om wetenschappelijke teksten te interpreteren en hier wordt het op een leuke manier uitgelegd. Ik kan me voorstellen dat ook docenten hier materiaal kunnen vinden om in te passen in het onderwijs, een ervaringsfilmpje over pijnbestrijding bijvoorbeeld.”

Van der Hoorn is naast haar studie werkzaam voor Childbirth Network. Ze is aangesteld om de doelgroep van studenten aan te spreken en beheert onder meer het Instagram-account. “Ik denk overigens dat de website ook een aanrader is voor kraamverzorgenden. Er staat echt veel leuke informatie op, eigenlijk voor iedereen die interesse heeft in zwangerschap en geboorte.”

Dit artikel is geschreven door Eveline van Herwaarden en verschenen in het tijdschrift Nataal van juni 2022.