08 april 2024. Een pleidooi om het risico op ziekte en sterfte tijdens zwangerschap en baring te verminderen door gelijkwaardige zorg.

Meer dan de helft van de barenden ervaart de zorg op enig moment als niet respectvol, grensoverschrijdend of zelfs gewelddadig. Zwangeren in een slechtere economische positie krijgen vaker een kind dat te vroeg of te klein wordt geboren dan zwangeren in een betere economische positie. De kans op sterfte bij zwangeren en baby’s is veel groter onder mensen van Kleur dan onder Witte mensen. Hoe kan het dat mensen die anders zijn, buiten ‘de box’ vallen, structureel slechtere zorguitkomsten hebben in een land waar de zorg voor iedereen gelijk is? En wat heeft dit alles te maken met de geschiedenis van de eendenbek en de vibrator?

Goodarzi en Borrel schetsen aan de hand van interviews met wetenschappers en beleidsmakers in de geboortezorg een confronterend beeld: niet onze genen of biologie, maar sociaal-maatschappelijk factoren, waaronder de geboortezorg zelf, zijn bepalend voor de verschillen in gezondheid tijdens zwangerschap en geboorte. Baren buiten de box is een onderzoek naar ongelijkwaardige zorg tijdens de zwangerschap en baring, en biedt handvatten voor een rechtvaardige geboortezorg.

Met interviews met Niloufar Ashtiani, Maaike Muntinga, Inge van Nistelrooij, Anniek de Ruijter, Eric Steegers, Julia Tankink, Petra Verdonk en Rodante van der Waal.

Vraag een recensie-exemplaar aan

Op dinsdag 21 mei is er een publieksavond in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Tijdens deze avond wordt ‘Baren buiten box’ gepresenteerd waarop auteurs Bahareh Goodarzi en Daan Borrel, samen met genodigde gasten, een kritisch en confronterend gesprek aangaan over hoe niet onze genen of biologie, maar sociaal-maatschappelijk factoren, waaronder de geboortezorg zelf, bepalend zijn voor de verschillen in gezondheid tijdens zwangerschap en geboorte.

Foto: Luciano Ölz

 

Daan Borrel (links) is schrijver, journalist en feminist. In haar boeken, essays en theaterteksten staat intimiteit centraal. In 2024 verschijnt haar roman De dragers.

Bahareh Goodarzi (rechts) is verloskundige, docent en wetenschapper, verbonden aan de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC, UMCG en AVAG, Inholland. Ze is gepromoveerd op risicoselectie in de geboortezorg. De focus van haar werk is (anti)discriminatie en rechtvaardigheid in de geboortezorg.

 

 

 

Non-fictie | Paperback | Omslag Marieke Oele| 204 pagina’s
ISBN 978 90 295 5195 3 | € 21,99

Voor meer informatie, een drukproef of interviewverzoeken:
Philippine Dankelman | p.dankelman@singeluitgeverijen.nl | 06 513 660 43
Voor beeldmateriaal: publiciteit@arbeiderspers.nl