Zorg

Screening

Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende momenten waarop vrouwen kunnen kiezen om de gezondheid van hun kindje te controleren. Hierbij valt te denken aan de combinatie test, de NIPT, een vruchtwaterpunctie en de 20-weken echo. Voor meer achtergrondinformatie hierover zie de website Onderzoek van mijn ongeboren kind van het RIVM. In dit thema worden de ervaringen van vrouwen met deze vorming van screening en hun overwegingen om wel of niet voor deze screening te kiezen beschreven.

Zorgverleners en organisatie van zorg

De meeste vrouwen staan onder controle van een verloskundige. Anderen staan onder begeleiding van een gynaecoloog, bijvoorbeeld omdat ze zwanger zijn van een meerling, zelf een aandoening hebben, hypertensie hadden, hyperemesis gravidarum hadden, of tijdens een eerdere bevalling bevallen zijn door middel van een keizersnede. Hier worden de ervaringen met de verloskundige en gynaecoloog beschreven. Ook ervaringen met de kraamzorg en andere zorgverleners, zoals de huisarts, doula of fysiotherapeut worden hier weergegeven. Tot slot worden gedachtes van vrouwen over de organisatie van de zorg hier gepresenteerd.