Relaties

Partnerrelatie

De komst van een kind heeft impact op de relatie tussen (aanstaande) ouders. Zowel vrouwen als hun partners krijgen ineens een andere rol. Hier wordt beschreven welke rol hun partners speelden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de geboorte en in hoeverre de komst van hun kind hun relatie heeft beïnvloed.

Familie en vrienden

In veel gevallen heeft de komst van een kind impact op relaties met familie, vrienden, of kennissen. Hier wordt beschreven hoe en in hoeverre vrouwen vinden dat de relatie met hen is veranderd tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Ook worden reacties vanuit de omgeving op de zwangerschap en de geboorte en steun uit de omgeving van de vrouwen beschreven.