Voluit zwanger – Praktijken gezocht

Bijdragen aan een onderzoek naar de vermindering van depressieve klachten en hieraan gerelateerde risico’s bij zwangeren? Doe dan nu mee aan het onderzoek Voluit zwanger.

Wist u dat…

Prenatale depressieve klachten frequent voorkomen? Zes tot tien procent van alle zwangeren heeft last van milde tot ernstige depressieve klachten. Dit plaatst depressie in één lijn met de meest voorkomende zwangerschapscomplicaties als diabetes gravidarum (3,2%), vroeggeboorte (7,1%) en hypertensieve aandoeningen (8,5%).

Naast de hoge emotionele last voor de vrouw en haar gezin leidt prenatale depressie niet alleen tot een fors verhoogd risico op postpartum depressie maar ook meer risico op vroeggeboorte, lager geboortegewicht, dysmaturiteit en ontwikkeling van cognitieve, emotionele en gedragsstoornissen van het kind.

Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan naar verschillende behandelingen voor prenatale depressie, is dé werkzame interventie nog niet gevonden.

Onderzoek: Voluit zwanger

‘Voluit zwanger’ is een laagdrempelige zelfhulp cursus gericht op het verhogen van mentale weerbaarheid. Mentale weerbaarheid kan worden omschreven als het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress. Uit onderzoek blijkt dat hoge mentale weerbaarheid beschermend werkt tegen depressie. Daarom willen wij onderzoeken of de cursus ‘Voluit zwanger’ depressieve klachten bij zwangeren en de hieraan gerelateerde risico’s kan verminderen.

Interesse?

Heeft u vragen of interesse in deelname aan het onderzoek? Mail dan naar cbn@vumc.nl voor meer informatie.
Het onderzoek is een initiatief van Midwifery Science, Amsterdam UMC, locatie VUmc, APH, AVAG en het Childbirth Network