Resultaten IRIS studie bekend!

20 oktober 2019. Eindelijk is het zover, de hoofdresultaten van de IRIS studie zijn bekend!

Aanleiding en onderzoeksvraag
Groeivertraging is een belangrijke risicofactor voor ziekte en sterfte onder pasgeboren baby’s. In de huidige gebruikelijke zorg krijgen vrouwen in de laatste fase van de zwangerschap alleen een echo om de groei van de baby te volgen wanneer daarvoor medische redenen zijn. Maar steeds vaker worden echo’s standaard uitgevoerd om groeivertraging op te sporen. Het was echter niet bekend of dit leidde tot betere uitkomsten. In het landelijke IRIS onderzoek werd gekeken of het aanbieden van twee groei-echo’s in de laatste drie maanden van een laag risico zwangerschap tot betere gezondheidsuitkomsten leidt bij het kind.

Resultaten
Aan het onderzoek hebben 60 Nederlandse verloskundigenpraktijken deelgenomen en het is uitgevoerd onder 13.046 vrouwen met een laag-risico zwangerschap: 7.067 in de interventiegroep en 5.979 in de controlegroep. In de interventiegroep kregen zwangere vrouwen standaard twee groei-echo’s aangeboden, in de controlegroep werd de gebruikelijke zorg aangeboden met een groei-echo alleen wanneer daarvoor een medische reden was. Alhoewel groeivertraging vaker werd vermoed bij de vrouwen in de interventiegroep (32% versus 19%) leidde dit niet tot betere gezondheidsuitkomsten. In de interventiegroep kwamen ernstige gezondheidsuitkomsten bij 1,7% van de kinderen voor en in de controlegroep bij 1,8%. Dit verschil is niet statistisch significant.

Bij 10% van de vrouwen in de interventiegroep en 3% in de controlegroep werd gedacht dat er sprake was van groeivertraging terwijl de baby bij de geboorte niet te klein bleek. In de interventiegroep werd de bevalling iets vaker ingeleid (15,9% versus 13,7%).

Geen extra standaard echo’s
In de IRIS studie leidde het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor de baby en er werden wel meer bevallingen ingeleid. Op basis van deze resultaten is het aanbieden van standaardecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag risico op complicaties niet aan te bevelen. Verder onderzoek is nodig naar het voorkomen van slechte uitkomsten door groeivertraging.

Het artikel over de hoofdresultaten van de IRIS studie is 15 oktober 2019 verschenen in het gezaghebbende British Medical Journal (BMJ). Dit artikel is gratis beschikbaar en te downloaden via de volgende link https://www.bmj.com/content/367/bmj.l5517.