Voluit Zwanger

Voluit zwanger is een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen.

Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress . Eerder onderzoek heeft laten zien dat als je veerkrachtiger bent, je je psychisch beter voelt en minder snel stemmingsklachten zult ontwikkelen. Ook kan meer veerkracht bij de moeder tot een betere ontwikkeling van het kind tijdens en na de zwangerschap leiden.

Bij deze de oproep deel te nemen aan het onderzoek, dat bestaat uit twee delen:

1. Het vragenlijstonderzoek

Met vragenlijsten wordt bij een grote groep zwangere vrouwen de relatie tussen veerkracht en stemming onderzocht. Ook gaan wij na wat de relatie is tussen veerkracht en bijvoorbeeld de bevallingservaring of de ontwikkeling van het kind. Voor dit deel van het onderzoek vult u twee keer tijdens en twee keer na de zwangerschap online vragenlijsten in.

2. Onderzoek naar de zelfhulpcursus ‘Voluit zwanger’

Omdat veerkracht kan worden versterkt door training, onderzoeken wij de werkzaamheid van een zelfhulpcursus gericht op veerkracht. Deze cursus is eerder werkzaam gebleken in het verbeteren van de stemming bij mensen met stemmingsklachten. Wij willen onderzoeken of de cursus ook bij zwangere vrouwen met stemmingsklachten werkzaam is. Door het effect van de zelfhulpcursus te vergelijken met de gebruikelijke zorg bij de verloskundige/gynaecoloog wordt in dit onderzoek geprobeerd deze vraag te beantwoorden.

De zelfhulpcursus bestaat uit een veerkrachtcursus in boekvorm die deelnemers thuis in een periode van 9 weken doorlopen. Tijdens het doorlopen van invuloefeningen en doen van mindfulness oefeningen leert u op een andere manier met veranderingen en negatieve gevoelens om te gaan. Bovendien kan de zelfhulpcursus u erbij helpen te achterhalen wat u belangrijk vindt bij de overgang naar het ouderschap en het invullen van uw moederrol. Het doel van de cursus is om weer voluit in de zwangerschap en het leven te staan.

Heeft u interesse in deelname of wenst u een informatiepakket? Neem contact op met onderzoeker Annika Walker, verloskundige en psychologe. Ze is bereikbaar via email voluitzwanger@vumc.nl of telefonisch op 020- 444 2386.

Direct aanmelden voor het onderzoek ‘Voluit zwanger’ kan hier.

 

Uitleg en instructiefilm voor verloskundigen:

 

Toelichting voor zwangeren door onderzoeker Annika Walker:

Onderzoeksleider: Dr. Jens Henrichs

Promovenda en uitvoerende onderzoeker: Annika Walker, MSc