Training en onderwijs in autonomie ondersteunende prenatale consulten

In de zwangerschap worden cliënten met verschillende keuzes geconfronteerd. Uit onderzoek blijkt dat cliënten lang niet altijd tevreden zijn met het verloop van het besluitvormingsproces. Zij ervaren onvoldoende hulp bij de besluitvorming of voelen zich niet gerespecteerd. Autonomy Support, het ondersteunen van de autonomie door zorgverleners, kan bijdragen aan tevredenheid over de besluitvorming.

Met dit promotieonderzoek willen wij meer inzicht krijgen in de manier waarop de verloskundige zorgverlener autonomy support biedt tijdens prenatale consulten en welke factoren hierop van invloed zijn. Op basis van de verkregen inzichten en verzamelde data wordt een nieuwe vorm van onderwijs en training ontwikkeld.

Doel

Om inzicht te krijgen in het mechanisme  van autonomy support tijdens consulten wordt een realist review uitgevoerd. De uitkomsten van deze review vormen de basis voor de vervolgstudies.
Aan de hand van observaties en audio opnames van prenatale consulten wordt gekeken naar de factoren die van invloed zijn op de autonomy support door verloskundige zorgverleners. Met behulp van de HCCQ (Health Care Communication Questionnaire) wordt de door de cliënten ervaren autonomy support gemeten.
Hiernaast worden de motivatie en attitude van de verloskundige zorgverlener ten aanzien van autonomie support door middel van interviews onderzocht.

Populatie

Verloskundige zorgverleners in Nederland (Amsterdam) en Canada (Ontario).

Resultaten

De verzamelde data vormt samen met de verkregen inzichten de basis voor de vormgeving van een nieuwe vorm van onderwijs en training.

Projectgroep

Joyce Kors (AVAG), Prof. dr. Saskia Peerdeman (Amsterdam UMC, locatie VUmc), Dr. Rashmi Kusurkar (Amsterdam UMC, locatie VUmc), Dr.Linda Martin (Amsterdam UMC, locatie VUmc), Corine Verhoeven (Amsterdam UMC, locatie VUmc).