Samen Stoppen Samen Sterk

Het project Samen Stoppen, Samen Sterk richt zich op het roken van vrouwen tijdens de zwangerschap in Noord-Nederland. Het doel van het project is om de implementatie van de Trimbos richtlijn addendum ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen’ te verhogen. Hiervoor gaan we per VSV in Noord-Nederland verbeterplannen opstellen, implementeren en vervolgens evalueren. Het onderzoek is gestart in december 2018 en duurt tot november 2022. Het onderzoek is een samenwerking van UMCG, Verloskunde Academie Amsterdam Groningen, Amsterdam UMC locatie VUmc, Consortium ZeGNN, Zorgbelang Groningen, Stichting Sterk uit Armoede en Verslavingszorg Noord-Nederland.