Psychometrische evaluaties MADM, MORI EN CEQ

De ervaringen van vrouwen over de verkregen zorg tijdens zwangerschap en geboorte wordt bij voorkeur gemeten met meetinstrumenten met goede psychometrische eigenschappen. In de afgelopen jaren hebben we drie meetinstrumenten vertaald van het Engels naar het Nederlands, dit zijn de volgende meetinstrumenten Mothers Autonomy in Decision Making scale (MADM), the Mothers on Respect index (MORi), and Childbirth Experience Questionnaire (CEQ).

In 2019 hebben we een artikel gepubliceerd over de psychometrische eigenschappen van de MADM en MORi in een groep van zwangere vrouwen (DOI: 10.1016/j.wombi.2019.10.008 ). De volgende stap is om beide meetinstrumenten te samen met de CEQ te evalueren op de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit op basis van de ervaringen tijdens de bevalling.

 

Onderzoeksopzet

In 2019 hebben ongeveer 500 vrouwen online een vragenlijst ingevuld welke de volgende items bevatten:

  • Demografische karakteristieken
  • Zwangerschaps karakteristieken
  • Bevallings karakteristieken
  • Meetinstrumenten: MADM, MORi en CEQ