Lage body mass index (BMI) en neonatale uitkomsten

Het doel van deze studie was om de kinderlijke uitkomsten van moeders met een laag risico (zwangerschap grotendeels bij de verloskundige) en ondergewicht te vergelijken met vrouwen met een normaal gewicht.

Methoden (voor onderzoekers)

Gegevens van de Deliver-studie (september 2009-maart 2011), een prospectieve cohortstudie in Nederland, die bedoeld was om de kwaliteit van de eerste lijn in Nederland te onderzoeken, zijn gebruikt. BMI-classificatie werd gebruikt en vrouwen werden geselecteerd in de volgende twee categorieën: ondergewicht en normaal gewicht (referentiegroep). Relatieve risico’s met 95% betrouwbaarheidsintervallen werden berekend om de associatie van BMI met negatieve neonatale uitkomsten (d.w.z. vroeggeboorte en een laag geboortegewicht) te bestuderen. Multivariabele logistische regressieanalyses werden gebruikt om te testen of BMI werd geassocieerd met de uitkomsten na correctie voor potentiële confounders.

Voorlopige resultaten

De studiegroep omvatte 4.005 vrouwen, waarvan 191 vrouwen (3,4%) met ondergewicht en 3.814 vrouwen (67,1%) met een normaal gewicht. In de univariabele analyse was maternaal ondergewicht significant geassocieerd met premature bevalling (RR 1.96 CI1.16-3.34). Na correctie voor sociale demografische factoren (leeftijd, etniciteit, pariteit) of leefstijlfactor (roken) bleef de associatie significant (adjOR socio-demografisch 1.93 CI 1.06-3.53, adjOR smoking1.91 CI 1.07-3.42).

Er werd geen associatie gevonden voor ondergewicht bij moeders met andere ongunstige neonatale uitkomsten.

Conclusie

Vrouwen met een laag risico en met moederlijk ondergewicht hebben een verhoogd risico op vroegtijdige bevalling.

Er werd geen verband gevonden met andere ongunstige kinderlijke uitkomsten. Zorgverleners moeten zich bewust zijn van het hogere risico van premature bevalling bij vrouwen met ondergewicht en adviseren deze zwangere vrouwen om voldoende gewicht te krijgen of voedingssupplementen te gebruiken.

Auteurs

Klomp T., Van Bergen H.A., Seijmonsbergen-Schermers A.E., Geerts C.C. en Jonge de A.

Midwifery Science AVAG, onderzoeksinstituut Publichealth Amsterdam UMC, locatie VUmc.