EUCAN connect

In het door H2020 gefinancierde EUCAN-Connect project worden data van verschillende geboortecohorten uit Europa en Canada geharmoniseerd en samengevoegd. Dit betreffen data van zwangerschappen, bevallingen en gezondheid van moeder en kind. Onderzoekers van Midwifery Science werken samen met (inter)nationale onderzoekers. Professor Morris Swertz (UMCG, afdeling GCC) is de PI van dit project.

Klik HIER naar de website van EUCAN voor meer informatie.