ASPIRE covid-19 onderzoek ism VK

Het nieuwe coronavirus grijpt wereldwijd in rap tempo om zich heen. Maatregelen om de uitbraak van het virus in te perken zoals het sluiten van onderwijsinstellingen, thuiswerken, het zoveel mogelijk inperken van sociale contacten en de maatregelen in de zorg hebben impact op zowel de zwangere als de zorgverlener. Vrijwel dagelijks volgen aanpassingen in de protocollen. De protocollen en richtlijnen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) verschillen in aanpak. Inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee landen kan bijdragen aan de mogelijk te nemen maatregelen (eventueel ook voor een nieuwe uitbraak) in de toekomst.

Midwifery Science Amsterdam UMC, onder leiding van prof. dr. Ank de Jonge, neemt deel aan het onderzoek geleid door prof. Soo Downe van de University of Central Lancashire. Er wordt onderzocht wat de effecten waren van verschillen in aanpassingen in de organisatie van de geboortezorg in verschillende regio’s. Een onderdeel van dit onderzoek is de vergelijking van aanpassingen die gemaakt zijn in Nederland en in het VK.

Het doel van deze studie is om tot een optimaal organisatiemodel te komen voor de geboortezorg gedurende en na een pandemie.