Onderzoek en resultaten

Waarom onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om hoge kwaliteit evidence based verloskundige zorg te kunnen blijven verbeteren. De zwangere en haar gezin staan hierbij centraal.

Onderzoek vergroot de kennis over zwangerschap en bevalling en stelt zorgverleners in de praktijk in staat om zorg waar nodig aan te passen. Daarnaast dienen de uitkomsten ter verbetering van het onderwijs. Onderzoek vormt daarom een belangrijk onderdeel van het Childbirth Network.

 

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken die momenteel binnen het Childbirth Network en/of de afdelingen Midwifery Science van het Amsterdam UMC en Groningen UMCG uitgevoerd worden. Daaronder staat een overzicht van afgeronde onderzoeken en de resultaten.Voor een zo compleet mogelijk overzicht van verloskundig onderzoek in Nederland kunt u terecht op Kennispoort Verloskunde.

Lopende onderzoeken

Meer echo’s, altijd beter?

16 juli 2020. Echo’s zijn een belangrijk onderdeel van de zwangerschap en geven extra informatie over de ontwikkeling van ongeboren kinderen. Onlangs is een groot Nederlands…

Voluit Zwanger

3 juli 2020. Voluit zwanger is een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan…

Samen Stoppen Samen Sterk

3 juli 2020. Het project Samen Stoppen, Samen Sterk richt zich op het roken van vrouwen tijdens de zwangerschap in Noord-Nederland. Het doel van het…

Respectful Maternity Care

3 juli 2020. Er zijn de laatste jaren steeds meer geluiden over respectloze en onprettige ervaringen in en rondom de geboortezorg. De actie #genoeggezwegen in 2016,…

Inleiden van de bevalling

26 juni 2020. Dit onderzoek is opgezet om de mening van zwangere vrouwen in Nederland in kaart te brengen over het inleiden van de bevalling.…

Corona onderzoek ism VK

Het nieuwe coronavirus grijpt wereldwijd in rap tempo om zich heen. Maatregelen om de uitbraak van het virus in te perken zoals het sluiten van…

WAAG studie Corona

De Coronacrisis heeft veel gevolgen voor de geboortezorg. Zorgverleners proberen zo min mogelijk fysiek contact te hebben met zwangere en bevallen vrouwen en hun gezinnen.…

SWING-studie

Samen leren van de dagelijkse praktijk op weg naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg. Het doel van integrale geboortezorg is kwalitatief goede, continue zorg leveren waarbij cliënten…

‘Frequent attendance’ in de verloskundige zorg

Steeds vaker hebben verloskundigen in Nederland te maken met cliënten die meer prenatale consulten nodig hebben dan het aantal aanbevolen door de KNOV. Uit een…

Verloskunde en #metoo: seksueel geweld in de voorgeschiedenis

Ten minste 1 op de 5 Nederlandse zwangeren heeft te maken gehad met seksueel geweld. Sommigen worden hier zelfs rondom de zwangerschap slachtoffer van. Kwalitatief…

De religieuze verhalen van counselors over counseling over hedendaagse en toekomstige voortplantings-technieken

Inleiding Er worden steeds meer testen ontwikkeld voor paren met een kinderwens die drager zijn van ernstige, erfelijke aandoeningen waarmee in de toekomst voorkomen kan…

De effecten van het toedienen van oxytocine op de gezondheid van moeder en kind

Inleiding Oxytocine wordt in de geboortezorg gebruikt voor het inleiden van een bevalling, het versterken van weeën en om het bloedverlies na de bevalling te…

Het effect van routinematige derde trimester echo’s op angst en moeder-kind-binding

Echo’s zijn in veel Westerse landen vast onderdeel geworden van de verloskundige zorg. In Nederland krijgen de meeste vrouwen ten minste twee echo’s aangeboden tijdens…

Risicoselectie in de geboortezorg

Risicoselectie door zorgverleners wordt gebruikt om zwangeren de juiste zorg, de juiste zorgverlener op het juiste moment en op de juiste plek te laten ontvangen,…

Hoe denken zorgverleners over het zetten van een knip en hechten?

In dit onderzoek wordt onderzocht welke meningen zorgverleners hebben over het zetten van een knip en het hechten van letsel dat aan het baringskanaal kan…

Variaties in interventies tijdens de bevalling

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van interventies tijdens de bevalling. Tijdens een bevalling kunnen er verschillende interventies ingezet worden die nodig…

Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord

“Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord” verzamelt ervaringsverhalen van vrouwen met zwangerschap en de bevalling. Deze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, en voor…

TANGO-DM – Onderzoek naar effectieve behandeling volgens nieuwe criteria zwangerschapsdiabetes mellitus

  Is milde hyperglycemie in de zwangerschap hetzelfde als diabetes gravidarum? Op dit moment wordt in de meeste VSV’s de diagnose diabetes gravidarum (GDM) gesteld…

VeCaS – Registratie in de verloskundigenpraktijk

Eerstelijnspraktijken verzamelen in hun registratiesysteem dagelijks heel veel informatie over zwangerschappen, baringen en kraambedden. Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld in de Perined, maar…

Resultaten

Het perspectief van vrouwen over de verloskundige zorg in Nederland

November 2018. Het proefschrift van Carien Baas draagt bij aan de kennis over de organisatie van de verloskundige zorg en het perspectief van vrouwen met…

Lage body mass index (BMI) en neonatale uitkomsten

Het doel van deze studie was om de kinderlijke uitkomsten van moeders met een laag risico (zwangerschap grotendeels bij de verloskundige) en ondergewicht te vergelijken…

Counseling rondom implementatie van NIPT

Inleiding Al langere tijd bestaat de indruk onder beleidsmakers en onderzoekers dat de kwaliteit van counseling van verloskundige zorgverleners over prenatale screening en diagnostiek in…

Training en onderwijs in autonomie ondersteunende prenatale consulten

In de zwangerschap worden cliënten met verschillende keuzes geconfronteerd. Uit onderzoek blijkt dat cliënten lang niet altijd tevreden zijn met het verloop van het besluitvormingsproces.…

IRIS studie

Verloskundigen doen steeds vaker routine echoscopisch onderzoek in het derde trimester van de zwangerschap. Door groeiachterstand eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit…