Onderzoek en resultaten

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de verloskundige zorg te blijven verbeteren. Onderzoek vergroot de kennis over zwangerschap en bevalling en stelt zorgverleners in staat om de zorg zo nodig aan te passen. Daarnaast dienen de uitkomsten ter verbetering van het onderwijs. Onderzoek vormt daarom ook een belangrijk onderdeel van het Childbirth Network.
Door middel van wetenschappelijk onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan hoge-kwaliteit evidence based verloskundige zorg waarbij de zwangere centraal staat, z
odat vrouwen en hun gezinnen tijdens de zwangerschap en geboorte weloverwogen keuzes kunnen maken die het beste passen bij henzelf en hun situatie.

Hieronder vindt u een overzicht van lopende onderzoeken die op dit moment binnen het Childbirth Network of de afdeling Midwifery Science van het Amsterdam UMC uitgevoerd worden. Gevolgd door een overzicht van onderzoeken die reeds afgerond zijn met de bijbehorende resultaten.

Voor een zo compleet mogelijk overzicht van lopende en afgeronde verloskundig onderzoek in Nederland kunt u terecht op Kennispoort Verloskunde.

Lopend onderzoek

SWING-studie

Samen leren van de dagelijkse praktijk op weg naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg Het doel van integrale geboortezorg is kwalitatief goede, continue zorg leveren waarbij cliënten…

‘Frequent attendance’ in de verloskundige zorg

Steeds vaker hebben verloskundigen in Nederland te maken met cliënten die meer prenatale consulten nodig hebben dan het aantal aanbevolen door de KNOV. Uit een…

Verloskunde en #metoo: seksueel geweld in de voorgeschiedenis

Ten minste 1 op de 5 Nederlandse zwangeren heeft te maken gehad met seksueel geweld. Sommigen worden hier zelfs rondom de zwangerschap slachtoffer van. Kwalitatief…

De religieuze verhalen van counselors over counseling voor hedendaagse en toekomstige voortplantingstechnieken

Er worden steeds meer testen ontwikkeld voor paren met een kinderwens die drager zijn van ernstige, erfelijke aandoeningen waarmee in de toekomst voorkomen kan worden…

De effecten van het toedienen van oxytocine op de gezondheid van moeder en kind

Oxytocine wordt in de geboortezorg gebruikt voor het inleiden van een bevalling, het versterken van weeën en om het bloedverlies na de bevalling te beperken.…

Het effect van routinematige derde trimester echo’s op angst en moeder-kind-binding

Echo’s zijn in veel Westerse landen vast onderdeel geworden van de verloskundige zorg. In Nederland krijgen de meeste vrouwen ten minste twee echo’s aangeboden tijdens…

Risicoselectie in de geboortezorg

Risicoselectie wordt gebruikt om te zorgen dat zwangeren de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment en op de juiste plek krijgen,…

Hoe denken zorgverleners over het zetten van een knip en hechten?

In dit onderzoek wordt onderzocht welke meningen zorgverleners hebben over het zetten van een knip en het hechten van letsel dat aan het baringskanaal kan…

Variaties in interventies tijdens de bevalling

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van interventies tijdens de bevalling. Tijdens een bevalling kunnen er verschillende interventies ingezet worden die nodig…

Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord

“Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord” verzamelt ervaringsverhalen van vrouwen met zwangerschap en de bevalling. Deze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, en voor…

Voluit zwanger

Voluit zwanger is een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen…

TANGO-DM – Onderzoek naar effectieve behandeling volgens nieuwe criteria zwangerschaps diabetes mellitus

Onderzoek naar effectieve behandeling volgens nieuwe criteria zwangerschaps diabetes mellitus. Is milde hyperglycemie in de zwangerschap hetzelfde als diabetes gravidarum? Op dit moment wordt in de…

VeCaS – Registratie in de verloskundigenpraktijk

Eerstelijnspraktijken verzamelen in hun registratiesysteem dagelijks heel veel informatie over zwangerschappen, baringen en kraambedden. Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld in de Perined, maar…

Resultaten

Het perspectief van vrouwen over de verloskundige zorg in Nederland

Het proefschrift van Carien Baas draagt bij aan de kennis over de organisatie van de verloskundige zorg en het perspectief van vrouwen met betrekking tot…

Lage body mass index (BMI) en neonatale uitkomsten

Het doel van deze studie was om de kinderlijke uitkomsten van moeders met een laag risico (zwangerschap grotendeels bij de verloskundige) en ondergewicht te vergelijken…

Counseling rondom implementatie van NIPT

Al langere tijd bestaat de indruk onder beleidsmakers en onderzoekers dat de kwaliteit van counseling van verloskundig zorgverleners over prenatale screening en diagnostiek in Nederland…

Training en onderwijs in autonomie ondersteunende prenatale consulten

In de zwangerschap worden cliënten met verschillende keuzes geconfronteerd. Uit onderzoek blijkt dat cliënten lang niet altijd tevreden zijn met het verloop van het besluitvormingsproces.…

IRIS studie

Verloskundigen doen steeds vaker routine echoscopisch onderzoek in het derde trimester van de zwangerschap. Door groeiachterstand eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit…