Onderzoek en resultaten

Waarom onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is van belang om de kwaliteit van evidence based verloskundige zorg te kunnen verbeteren. Het vergroot kennis over zwangerschap en bevalling en stelt zorgverleners in de praktijk in staat deze nieuwe kennis toe te passen. De zwangere en haar gezin leveren de input voor onderzoek en zijn daarmee van essentieel belang. Opgedane kennis wordt vervolgens gebruikt ter verbetering van het onderwijs. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken die momenteel binnen het Childbirth Network en/of de afdelingen Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC en Groningen UMCG uitgevoerd worden. Daaronder staat een overzicht van afgeronde onderzoeken en de resultaten. Voor een zo compleet mogelijk overzicht van verloskundig onderzoek in Nederland kunt u terecht op Kennispoort Verloskunde.

 

Afgeronde onderzoeken

Klik HIER om direct naar de Resultaten van onze onderzoeken te gaan.

Lopende onderzoeken

PERCEIVE studie: traumatische ervaring bij de bevalling

  Trauma, PTSS en EMDR-therapie   Een bevalling is voor de meeste vrouwen een ervaring waar ze positief op terug kijken. Er zijn echter ook…

Samen Kwetsbaar Samen Sterk

Identifying and improving pregnancy care interventions for vulnerable pregnant women in the north of the Netherlands Doel Het project Samen Kwetsbaar, Samen Sterk richt zich…

Het belang van interactie tussen cliënten en zorgverleners tijdens de baring

De interactie tussen vrouwen en zorgverleners speelt een belangrijke rol in de bevallingservaring van vrouwen. Deze interactie omvat de domeinen respect, communicatie, privacy en autonomie.…

Elke bevallingservaring doet er toe!

Er is toenemende aandacht voor de bevallingservaring van vrouwen in en buiten Nederland. Uit eerder onderzoek blijkt dat de interactie met de zorgverlener vaak een…

Samen voor Gezondheid

Dit tweejarige onderzoek kijkt naar de variatie in zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen in de regio Zuid-Limburg en Groningen-stad. Het betreft een gezamenlijk onderzoeksproject van…

Inleiden van de bevalling

Dit onderzoek is opgezet om de mening van zwangere vrouwen in Nederland in kaart te brengen over het inleiden van de bevalling. Het onderzoek bestaat…

ASPIRE covid-19 onderzoek ism VK

Het nieuwe coronavirus grijpt wereldwijd in rap tempo om zich heen. Maatregelen om de uitbraak van het virus in te perken zoals het sluiten van…

WAAG studie Corona

De Coronacrisis heeft veel gevolgen voor de geboortezorg. Zorgverleners proberen zo min mogelijk fysiek contact te hebben met zwangere en bevallen vrouwen en hun gezinnen.…

SWING-studie

Lees HIER de eerste nieuwsbrief van SWING-studie over de stand van zaken, verschenen in november 2020.   Samen leren van de dagelijkse praktijk op weg…

Psychometrische evaluaties MADM, MORI EN CEQ

De ervaringen van vrouwen over de verkregen zorg tijdens zwangerschap en geboorte wordt bij voorkeur gemeten met meetinstrumenten met goede psychometrische eigenschappen. In de afgelopen…

EUCAN connect

In het door H2020 gefinancierde EUCAN-Connect project worden data van verschillende geboortecohorten uit Europa en Canada geharmoniseerd en samengevoegd. Dit betreffen data van zwangerschappen, bevallingen…

Voluit Zwanger

Voluit zwanger is een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen…

‘Frequent attendance’ in de verloskundige zorg

Steeds vaker hebben verloskundigen in Nederland te maken met cliënten die meer prenatale consulten nodig hebben dan het aantal aanbevolen door de KNOV. Uit een…

Verloskunde en #metoo: seksueel geweld in de voorgeschiedenis

Ten minste 1 op de 5 Nederlandse zwangeren heeft te maken gehad met seksueel geweld. Sommigen worden hier zelfs rondom de zwangerschap slachtoffer van. Kwalitatief…

Samen Stoppen Samen Sterk

Het project Samen Stoppen, Samen Sterk richt zich op het roken van vrouwen tijdens de zwangerschap in Noord-Nederland. Het doel van het project is om…

De religieuze verhalen van counselors over counseling over hedendaagse en toekomstige voortplantings-technieken

Er worden steeds meer testen ontwikkeld voor paren met een kinderwens die drager zijn van ernstige, erfelijke aandoeningen waarmee in de toekomst voorkomen kan worden…

Risicoselectie in de geboortezorg

Risicoselectie door zorgverleners wordt gebruikt om zwangeren de juiste zorg, de juiste zorgverlener op het juiste moment en op de juiste plek te laten ontvangen,…

Respectful Maternity Care

Er zijn de laatste jaren steeds meer geluiden over respectloze en onprettige ervaringen in en rondom de geboortezorg. De actie #genoeggezwegen in 2016, waarbij vrouwen…

TANGO-DM – Onderzoek naar effectieve behandeling volgens nieuwe criteria zwangerschapsdiabetes mellitus

Is milde hyperglycemie in de zwangerschap hetzelfde als diabetes gravidarum? Op dit moment wordt in de meeste VSV’s de diagnose diabetes gravidarum (GDM) gesteld op…

De effecten van het toedienen van oxytocine op de gezondheid van moeder en kind

Oxytocine wordt in de geboortezorg gebruikt voor het inleiden van een bevalling, het versterken van weeën en om het bloedverlies na de bevalling te beperken.…

LifeLines Vrouwenzaken

Niet alle vrouwen praten er even gemakkelijk over: onderwerpen als menstruatie, anticonceptie, zwangerschap en bevalling. Toch zijn deze onderwerpen van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek.…

Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord

“Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord” verzamelt ervaringsverhalen van vrouwen met zwangerschap en de bevalling. Deze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, en voor…

VeCaS – Registratie in de verloskundigenpraktijk

Eerstelijnspraktijken verzamelen in hun registratiesysteem dagelijks heel veel informatie over zwangerschappen, baringen en kraambedden. Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld in de Perined, maar…

Lifelines Next

NEXT is een groot onderzoek naar het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind. Het onderzoek is gestart in 2016. Circa 1.500…

Resultaten

Analyse van #Genoeggezwegen

In 2016 riep de Stichting Geboortebeweging vrouwen via Facebook op om hun verhaal te doen over negatieve ervaringen met de zorg rondom de bevalling onder…

Onderzoek toont aan: Meer echo’s zijn niet altijd beter

Met dank aan ZonMw heeft de Afdeling Verloskundige Wetenschap in samenwerking met Stichting Zelfbewustzwanger een Engels ondertitelde voorlichtingsfilm gemaakt. De uitkomst van de IRIS studie onder…

Lage body mass index (BMI) en neonatale uitkomsten

Het doel van deze studie was om de kinderlijke uitkomsten van moeders met een laag risico (zwangerschap grotendeels bij de verloskundige) en ondergewicht te vergelijken…

Counseling rondom implementatie van NIPT

Inleiding Al langere tijd bestaat de indruk onder beleidsmakers en onderzoekers dat de kwaliteit van counseling van verloskundige zorgverleners over prenatale screening en diagnostiek in…

Training en onderwijs in autonomie ondersteunende prenatale consulten

In de zwangerschap worden cliënten met verschillende keuzes geconfronteerd. Uit onderzoek blijkt dat cliënten lang niet altijd tevreden zijn met het verloop van het besluitvormingsproces.…

Variaties in interventies tijdens de bevalling

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van interventies tijdens de bevalling. Tijdens een bevalling kunnen er verschillende interventies ingezet worden die nodig…

Hoe denken zorgverleners over het zetten van een knip en hechten?

In dit onderzoek wordt onderzocht welke meningen zorgverleners hebben over het zetten van een knip en het hechten van letsel dat aan het baringskanaal kan…

IRIS studie

Verloskundigen doen steeds vaker routine echoscopisch onderzoek in het derde trimester van de zwangerschap. Door groeiachterstand eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit…

Het effect van routinematige derde trimester echo’s op angst en moeder-kind-binding

Echo’s zijn in veel Westerse landen vast onderdeel geworden van de verloskundige zorg. In Nederland krijgen de meeste vrouwen ten minste twee echo’s aangeboden tijdens…

Het perspectief van vrouwen over de verloskundige zorg in Nederland

Het proefschrift van Carien Baas draagt bij aan de kennis over de organisatie van de verloskundige zorg en het perspectief van vrouwen met betrekking tot…