Kennispoort Verloskunde

Kennispoort Verloskunde richt zich speciaal op de circa 4.000 personen, die in Nederland professioneel zorg verlenen bij zwangerschap en geboorte. De meerderheid van de geregistreerde gebruikers zijn actief als verloskundige (in opleiding), gynaecoloog (in opleiding), verpleegkundige, kraamverzorgende, verloskundig actieve huisartsen, kinderarts, of als docent danwel als onderzoeker aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Het doel van kennispoort is:

  • het samenbrengen en ter beschikking stellen van actuele en relevante vakspecifieke kennis en informatie betreffende het verloskundige onderzoek;
  • het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen de diverse kennisinstellingen, die actief zijn op het gebied van verloskundig onderzoek;
  • het bevorderen van de dialoog tussen het wetenschappelijke veld en het praktijkveld, om gezamenlijke kennishiaten te onderkennen en aan te pakken.